Geen widgets gevonden in de zijbalk

Baanreglement

1.Het dragen van tennisschoenen is verplicht.
2.Alleen tennissers mogen op de banen, dus geen spelende kinderen.
3.Slepen met de netten na het spelen is voor een ieder verplicht.
4.Junioren tot en met 14 jaar kunnen spelen tot 18:00 uur, daarna hebben de senioren vanaf 15 jaar voorrang.
5.Introducees dienen vooraf bij het bestuur gemeld te worden. Tegen betaling van €2.50 per persoon kan een tennis-uur gespeeld worden. Het meespelend lid is hiervoor verantwoordelijk.
6.De competitie, andere wedstrijden en tennislessen hebben ten alle tijde voorrang bij het gebruik van de banen.
7.Bij het verlaten van de baan het hek sluiten.
8.Wees altijd sportief en zuinig op het tenniscomplex